Nedenstående Brugs- og Salgsbetingelser beskriver de vilkår og betingelser, herefter ”Hjemmesidevilkårene”, der gælder for levering af ydelser gennem vores hjemmeside, herefter ”Hjemmesiden”.

Du skal godkende vilkårene inden du benytter vores webshop. Ved at bruge Hjemmesiden og købe via denne accepterer du samtidig vilkårene. Hvis du ikke kan acceptere disse, skal du straks forlade Hjemmesiden, og du har ikke mulighed for at bestille via denne. I det tilfælde er du velkommen til at kontakte os pr. telefon i stedet.

1. Afgivelse af en ordre 

1.1.       Bestilling sker via afgivelse af en ordre, herefter ”Ordre”, på Hjemmesiden. Ordre afgivet via Hjemmesiden indgås aftalen om levering af Produktet direkte mellem dig og Restauranten.

1.2.       Du modtager en ordrebekræftelse fra os, når din Ordre er modtaget.

1.3.       Selvom du modtager en bekræftelse fra os tages der forbehold for at afvise denne efterfølgende, såfremt der mod forventning skulle være konkrete årsager til dette.

2. Modtagelse og afhentning af ordre

2.1.       Såfremt der er tale om billet til et arrangement på restauranten, vil denne blive sendt til dig pr. email.

2.1        Såfremt der er tale om madvarer til afhentning, tilstræber vi i videst muligt omfang at have Ordren klar til den angivne afhentningstid, men kan ikke garantere, at dette er tilfældet. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab som følger af at de bestilte Produkter ikke er klar til den angivne afhentningstid, ligesom vi ikke giver afslag, hvis der er forsinkelser.

3. Priser og Betaling

3.1.       Priserne fremgår af Hjemmesiden. Disse priser er inklusive moms, men kan være eksklusive betalingsadministrationsgebyrer, kortgebyrer og lignende, der dog vil fremgå ved selve betalingen.

3.2.       I tilfælde af at Hjemmesiden indeholder forkerte priser på Produkter, kan disse ikke gøres gældende, såfremt de forkerte priser er åbenlyst forkerte, og du burde have indset dette i forbindelse med din bestilling.

3.3.       Betaling skal ske med et af de betalingskort, der accepteres på Hjemmesiden.

3.4.       Hvis du betaler med kredit- eller debetkort, kan du blive bedt om at vise kortet til Restauranten ved afhentning som kontrol af, at det er din Ordre, du afhenter.

3.5.       Selve betalingen med kredit- eller debetkort til Restauranten gennemføres når Ordren afgives på Hjemmesiden.

3.6.       Betalingen for dine varer trækkes ved bestilling.

4. Fortrydelsesret

4.1.       I henhold til “Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 12” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten, og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres. Du kan altså ikke få pengene retur eller ændre dine købte billetter.

4.2.       Når du endeligt har bekræftet din Ordre kan denne ikke længere ændres, idet den sædvanlige fortrydelsesret efter Lov om forbrugeraftaler på 14 dage ved fjernsalg ikke gælder for bestilling af fødevarer. Du er dog velkommen til at kontakte Restauranten telefonisk, hvis du ønsker at annullere din Ordre. Hvis det er muligt vil de være behjælpelige med dette, men hvis Restauranten allerede er begyndt at fremstille maden er dette ikke muligt.

5. Ansvar samt ansvarsfraskrivelser

5.1.       Ved at få adgang til Hjemmesiden og bestille vores Produkter accepterer du, at vi, i så vid udstrækning som loven tillader det, fraviger alle garantier, betingelser og vilkår vedrørende Hjemmesiden og vores ydelser som ellers måtte have fulgt af lovgivningen.

5.2.       Vi tilstræber os på, at Hjemmesiden indeholder præcise oplysninger, navne, beskrivelser, priser og varme- og allergiadvarsler og andre informationer, men vi kan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst allergiske reaktioner mv. som måtte fremkomme efter berøring af eller indtagelsen af vores Produkter. Hvis du er i tvivl om forhold relaterende sig til allergi mv. eller indholdet af en Ordre, bør du før afgivelse af en bestilling kontakte Restauranten med henblik på afklaring heraf.

5.3.       Vores ansvar overfor dig vedrørende alle tab, der opstår i henhold til eller i forbindelse med vores ydelser eller Hjemmesiden, både erstatning i kontrakt, skadevoldende handlinger og herunder uagtsomme handlinger, manglende overholdelse af lovpligtige krav eller på anden måde, kan under ingen omstændigheder overstige værdien af din Ordre eller kroner 500, afhængigt af hvilket beløb, der er lavest.

6. Force majeure

5.1.       Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol, herefter “Force Majeure”.

5.2.       Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol.

5.3.       Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force Majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil dog gøre vores bedste for, hvis muligt, at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser kan opfyldes på trods af Force Majeure-begivenheden.

7. Lovvalg og værneting

6.1.       Nærværende Hjemmesidevilkår er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Hjemmesidevilkår, er underlagt de danske domstole.

8. Personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Dine oplysninger deles ikke med tredjepart og beholdes i egne systemer til at identificere dig ved afhentning af ordren. Hvis du ønsker dine oplysninger slettet, er du velkommen til at kontakte os. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre.

9. Kortoplysninger

Når du handler hos Restaurantenbehandles kortoplysningerne af QuickPay, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort, Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

10. Kontaktoplysninger

BÆST
Guldbergsgade ApS
Guldbergsgade 29
2200 København N
CVR: 36062193
Tlf: +45 35 35 04 63
E-mail: info@baest.dk